Adalet Bakanlığı İcra Ve İflas Takiplerinin Durdurulmasına Karar Verildi - Bilecik Haber Tarafsız Güvenilir Yerel HaberBilecik Haber Tarafsız Güvenilir Yerel Haber

18 Ocak 2022 - 22:59

Adalet Bakanlığı İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulmasına Karar Verildi

Adalet Bakanlığı İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulmasına Karar Verildi
Son Güncelleme :

21 Mart 2020 - 22:50

İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulmasına Karar Verildi. İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar’ın yürürlüğe konulmasına, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 330 uncu maddesi gereğince karar verildiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Koronavirüs (COVID-19) salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verildi.

Karar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kararın tam metni şu şekilde;

CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 2279
Ekli “İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar’ın yürürlüğe konulmasına, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 330 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

21 Mart 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İCRA VE İFLAS TAKİPLERİNİN DURDURULMASI HAKKINDA KARAR
MADDE 1- (1) COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30/4/2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.
MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.