21.4 C
Bilecik
Cumartesi, Ekim 1, 2022

BŞEÜ Sözleşmeli Personel Alımı

- Reklam -
- Reklam -

BŞEÜ Sözleşmeli Personel Alımı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörlüğü, 4/B (Sözleşmeli Personel) Alım İlanı Yayınladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ”Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince ”Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” belirtilen pozisyona sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

BŞEÜ Sözleşmeli Personel Alımı

Yayınlanan ilana göre;

Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik – Elektronik Teknolojisi Alanından ve Elektrik ön
lisans programından mezun, 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 65 ve üzeri puan almış, başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş, Yüksek Gerilim, Elektrik Tesisat ve Pano ile ilgili Sertifikalarına sahip, elektrik alanında iş tecrübesi olan ve bunu belgelendirebilen 1 Ön Lisans (KPSS P93) Mezunu Teknisyen alımı yapılacak. Ayrıca, sözleşme yapmaya hak kazanan adayın sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorunda olduğu belirtildi.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

 1. Türk Vatandaşı olmak,
 2. Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 4. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 5. Askerlik durumu itibarıyla;
 6. a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
 7. b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
 8. c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 9. 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 10. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
 11. 2020 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır.
 12. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 13. İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonra ve ilanın ilk başvuru tarihinden önce adayda bulunması gerekmektedir.
 14. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
 15. Atanmaya hak kazanan adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.
 16. Sözleşme yapmaya hak kazanan aday sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
 17. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER:

İlan Başvuru Tarihleri: 13.12.2021 (mesai başlangıcı 08.00) – 24.12.2021 (mesai bitimi 17.00) (hafta sonu başvuru alınmayacaktır.)

Başvuru Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 28.12.2021

Başvuru Şekli: : www.bilecik.edu.tr den ilan tarihi itibarıyla temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte başvurular şahsen Üniversitemiz Yazı İşleri ve Belge Yönetimi Şube Müdürlüğüne yapılacak olup posta ve internet aracılığı (e-posta vb.) ile yapılan başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular değerlendirilmeyecek olup son başvuru tarihi mesai bitimine (mesai bitimi 17.00) kadar Üniversitemiz Yazı İşleri ve Belge Yönetimi Şube Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir. Son başvuru tarihi mesai bitiminden sonra getirilecek başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Ön Başvuruda İstenilen Belgeler:

 1. Müracaat formu (bilecik.edu.tr adresinden temin edilecektir. İlan numarası ve unvanı belirtilmek zorundadır)
 2. 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
 3. Mezuniyet Belgesi, (e-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
 4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi ön yüzü, (Net ve okunur olmalıdır.)
 5. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan Çalışan Adayı Açık Rıza Metni ve Aydınlatma Metni. (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir. Çalışan Adayı Açık Rıza Metni” ve “Aydınlatma Metni” nin adayın bilgilendiğine, onay verip vermediğine dair Üniversitemize gönderilmesi gerekmektedir. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca; açık rıza vermeniz halinde başvuru sürecinde tarafımıza iletmiş olduğunuz belgelerle edindiğimiz bilgiler, her türlü genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz herhangi bir hukuksal süreçle ilgili olarak müracaat tarihi itibarıyla 1 (bir) yıl süreli olarak; açık rıza verilmemesi halinde başvuru sürecinde tarafımıza iletmiş olduğunuz belgelerle edindiğimiz bilgiler, her türlü genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz herhangi bir hukuksal süreçle ilgili olarak müracaat tarihi itibarıyla 70 (yetmiş) gün süreli olarak saklanacak olup bu süreç sonunda BŞEÜ Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Veri Saklama ve İmha Politikası’nda Md. 5.3’te Kişisel Verilerin Yok Edilmesinde belirtilen yöntemlerle yok edilecektir.)
 6. Özel şartlarda istenen diğer belgeler ( Barkodlu SGK Hizmet Dökümü, Sertifika v.s.)

 

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Personel Alımına İlişkin Tüm Detaylara Ulaşmak için Tıklayın

- Reklam -

YENİ HABERLER

- Reklam -

Diğer Haberler

- Reklam -

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

*

code

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.