Mİlliyetçi Hareket Partisi İl Genel Meclis Üyeleri Soruyor; “2.OSB. De NELER OLUYOR? “ - Bilecik Haber Tarafsız Güvenilir Yerel HaberBilecik Haber Tarafsız Güvenilir Yerel Haber

9 Aralık 2021 - 06:46

Mİlliyetçi Hareket Partisi İl Genel Meclis Üyeleri soruyor; “2.OSB. de NELER OLUYOR? “

Mİlliyetçi Hareket Partisi İl Genel Meclis Üyeleri soruyor; “2.OSB. de NELER OLUYOR? “
Son Güncelleme :

07 Eylül 2015 - 12:53

Mİlliyetçi Hareket Partisi İl Genel Meclis Üyeleri soruyor; “2.OSB. NELER OLUYOR? “

                         Bilecik 2 . Sanayi bölgesi 1993 yılında kurulmuştur.

  1. OSB. De bulunan yatırımcılar OSB. Kanununun 25. Maddesine istinaden bilim sanayi ve teknoloji bakanlığına bir yazı göndererek 3 de 2 çoğunluğun çalışma ruhsatı aldıklarından dolayı müteşebbis heyetinin kongre kararı alarak yönetimin kendilerine verilmesini talep etmişlerdir.

    İlgili bakanlık 28.08.2014 tarihinde 2. Organize sanayi müdürlüğüne bir yazı göndererek arsaların yapılan inceleme neticesinde 3 te 2 oranının dolduğundan dolayı müteşebbis heyetinin sonlanacağı ve genel kurula gidilip ilgili sanayicilere yönetimin devrinin yapılmasını yasa gereği talep etmiştir.

    ( 28.08.2014  TARİHLİ YAZI)

   Akabinde sanayi bakanlığı ilgili sanayicilere 29.08.2014  tarihinde cevaben genel kurulun yapılmasını istemiştir.  Yine ilgili bakanlık 04.09.2014 tarihinde Bilim Sanayi Müdürlüğüne bir yazı göndererek genel kurul sürecinin başladığını bahsi geçen firmalara da bilgi verildiğini Teknoleji Müdürlüğünün takip etmesi amacı ile ilgili yazıyı göndermiştir.

    Buna mukabil Bilecik Valiliği ve İl Özel İdaresi Sanayi Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğüne bir yazı göndererek 34 yeni parsel ürettiklerini bu nedenle 3 te 2 çoğunluğunun dolmadığını beyan etmişlerdir.

    Değerli Basın Mensupları; tarihlere özellikle dikkat ediniz. 28.08.2014 tarihinde bakanlık genel kurula gidiniz dediği halde Valilik ve Özel idare biz 34 arsa daha ürettik dolayısıyla 3 te 2 oranına ulaşılmamıştır diyerek genel kurul yapılmasına   gerek olmadığı görüşünü bakanlığa bildirmiştir.

     Sanayi Bakanlığı 24.12.2014 tarihli yazısında 28.08.2014 te verilen cevabın aynısıyla cevap vererek sizlerin ilave olarak ürettiğiniz 34 parsel genel kurul kararı alındıktan sora ilave edildiğinden  genel kurul süreci başladığından  tekrar genel kurul kararı vermiştir.  3 ve 4 nolu yazı

Buraya kadar yapılan yazışmalardan sanayici arkadaşlar genel kurul için bir netice alamadıklarından hukuki yollara baş vurmak zorunda kalmışlardır. 2. OSB. Yatırımcıları bu defa da genel kurulun yapılması için Bilecik Asliye Hukuk mahkemesi Hakimliğine ( Ticaret Mahkemesi sıfatı ile ) dava açmışlardır. Mahkeme hem Sanayi Bakanlığından , hem de 2. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden gerekli evrakları talep etmiş olup ilgili Bakanlık evrakları mahkemeye gönderdiği halde 2. OSB: Müdürlüğü defalarca istenmesine rağmen ilgili evrakları mahkemeye teslim etmemiştir. 

   

    Özetliyecek olursak

    1 _ 28.08.2014 tarihli ilgili bakanlığın genel kurul yapın dediği halde neden yapılmamıştır?

    2_ Mahkeme nin 2.OSB. den istediği evraklar neden mahkemeye neden intikal ettirilmemiştir ?

    3_ Yeni ilave üretilen parseller şu anki müteşebis heyetinin elinden yetkinin gücün rantın alınmaması için mi parsel ilavesi yapılıyor ?

   4_ Yapılan parseller küçük olduğundan buralara ancak torna kaynak atölyeleri yapılmak için mi parselasyon yapılıyor ? Yoksa buralara küçük sanayi sitesi kurmak mi istiyorsunuz ? ( Harita da görüldüğü gibi )

   5_ Madem böyle ilave edilecek parseller vardı da neden daha önce ilaveler yapılmadı. İlgili Bakanlığın  genel kurula gidin dedikten sonra yapıldı ?

   6_ Muhalefet il genel meclis üyelerinin müteşebbis heyetlerine almayarak bizlerden neyi saklıyorsunuz . Bir rant varsa bizlerde bilelim. AMA SİZ SADAKAYI SARAY DAN DIŞARI ÇIKARTMAZSINIZ. Aranızda pay mı ediyorsunuz?

     7_  Organize sanayi bölgesinde olan hareketlerden muhalefetin haberi olmayacak  o zaman ilave parselasyon kararını neden il genel meclisine getiriyorsunuz ? Kendi aranızda halledemediniz mi ?

    8_ Çok iyi hatırlıyorum geçen ayki toplantıda alel acele 2.OSB. için parselasyon kararını meclisten geçirdiniz. Bunun aciliyeti var dediniz biz de zannettik ki yeni yatırımcılar kapı da  yatırım yapmak için sıra bekliyor. Bu yapılanda 2.OSB. yi 3 te 2 çoğunluğa ulaştırmamak için miydi ?

     9_ 2.OSB. deki yatırımcılardan yıllık tahsil edilen paralar nerelere, kimlere verildi veya harcandı?

   10_ Muhalefetsiz iktidar olamaz ama sizler 13 yıldır muhalefetten hiç kimseyi almayarak bu işlerin böyle devam etmesi yönünde ilaveten parseller üreterek kaç yıl giderse kar dır diyerek böyle devam etmesini mi  istiyorsunuz.?

    11_ Hiç OSB. Si olmayan il genel meclisi üyelerinizi   OSB. Si olan yerlerin müteşebbis heyetlerine kaydırarak bu arkadaşlara da küçükte olsa maddi kaynak mı sağlıyorsunuz ?

    12_ Bu müteşebbis heyetlerinde bulunan bazı arkadaşların Bilecik 2. OSB de bulunan fabrikaların ne yolunu ne de ismini bilirler. Nede ne üretim yaptıklarını bilirler mi ?

     İlimizin başta sayın Valimiz olmak üzere  konu ile ilgili bürokrat ve seçilmişlerini  de bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz.