Ana Sayfa Bilecik 17 Eylül 2014 508 Görüntüleme

OSMANLI BAŞKENTİ’NİN BİLECİK OLDUĞUNU BELGELERLE KANITLADI

Türk Tarih Kurumu tarafından 15 – 17 Eylül tarihleri arasında Ankara’dagerçekleştirilen 17. Türk Tarih Kongresi’nde Bilecik’in, Osmanlı Devleti’nin ilk baş şehri olduğu belgelerle kanıtlandı.

Selçuklu ve Türk-İslâm Tıp Tardihçisi,  Kamil Şahin, gerçekleştirilen kongrede yaptığı sunumda Bilecik’in Osmanlı’nın ilk baş şehri olduğunu belgelerle kanıtladı.

Gerçekleştirilen kongrede Bilecik Belediyesi’ni temsilen katılan Bilecik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışanları, Araştırmacı Tarihçi Kamil Şahin’in Bilecik tarihine ilişkin sunumu hakkında bilgi aldı.

30 küsür yıldan beri ulusal ve uluslararası kongrelerde tebliğler sunduğunu belirten Şahin, şimdiye kadar yaptığı tebliğlerin sayısının 100’ü geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

”Fakat en çok üzerinde durduğum ve çalıştığım tarih konusu Bilecik tarihidir. Çünkü Osmanlı Devleti’nin manevi kurucusu Şeyh Edebali için İslam ansiklopedisinde 17 yıl çalıştım. Ondan sonra Edebali kitabını hazırladım. Edebali kitabını Bilecik Belediyesi bastırdı. Şimdi ise Emevilerden Bilecik’e kadar olan tarihi aktaracağım kitabımı hazırlıyorum. Sağ olsun, Belediye Başkanımız onu da bastıracak. Burada Bilecik ile ilgili bilinmeyen ve Osmanlı’nın ilk dönemine ait vesikalar, paralar ve darphaneleri belgelerle ortaya koyacağız. Bu da gösteriyor ki bunların hepsinin de Osmanlı Devleti’nin ilk döneminde yani 1298 ve 1298, Osmanlı Devleti kurulmadan önce Bilecik başşehir olarak ilan edilmiş. Kürsü’yü Liva diye geçer ve burada Osmangazi cami yaptırmış. Kendisine ait sarayını yaptırmış, medresesini yaptırmış. Gerçekleştirilen bu tarih kongresinde bütün bunlara ilişkin fotoğraf ve belgeleri açıkladım. Fakat daha birçok belgeler var. Bunların hepsini ben Emeviler döneminden Bilecik tarihine kadar olan kısmı anlatacak olan kitapta anlattım. İnşallah Belediye Başkanımız Sayın Selim Yağcı, bunu bastıracak. Bastırdığı zaman orada görürsünüz. Çünkü burada çok kısa süre içinde az bilgi ve belge sunabildim. Bütün bunlar gösteriyor ki Osmanlı’nın ilk büyük şehri, Yenişehir’den sonra Bilecik olduğu ve buranın ilk baş şehir olarak ilan edildiği ortaya çıkmış oluyor.

BELEDİYE BAŞKANI SELİM YAĞCI’YA TEŞEKKÜR

Belediye Başkanı Selim Yağcı’nın kendisine ve bilime yaptığı desteklerden dolayı teşekkür ettiğini dile getiren Şahin, yeni hazırladığı kitabında, İstanbul seferine gidenlerin Bilecik üzerinden geçtiğini ispat ettiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı.

Sağ olsun Başkan Bey bizlere birçok anlamda destek veriyor. Onun için kendisine çok teşekkür ediyorum.  Emevîlerden Sultan I. Murad Dönemine Kadar Bilecik Tarihi, adlı kitabın basılmasını rica ediyorum. Zira bu kitap çok önemlidir. Çünkü bu kitapta, Sahabe’i Kiram’dan, tabiinden ve İstanbul seferine karadan gidenlerin Bilecik’ten geçtiklerini tespit ettim. Bu çok önemli bir kitap ve çalışma. Herkes hazırlayamaz onu. Çünkü Arapça, Farsça bilmesi ve bütün fermanları, vakfiyeleri ve kitabeleri okuması lazım. Bu çok önem verdiğim kitabımın Belediye Başkanımız Sayın Selim Yağcı’nın bastırmasını istirham ediyorum. Kendisine de şu ana kadar olan desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisi bilim ve bilim adamına önem veriyor.”
Gerçekleştirilen sunumun ardından Bilecik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Görevlisi Derya Cin Arı, Bilecik Belediyesi adına, Kamil Şahin’e, üzerinde Osmanlı Arması bulunan tabak hediye etti.

bilecik çilingir

 

KÂMİL ŞAHİN, HAYATI VE ESERLERİ

 

1. Kamil Şahin

Kâmil Şahin, 1939 yılında Çorum’da doğdu. İlk okuldan sonra, Çorum’da Diyanet Merkez Kuran Kursu’nda Hâfız Kemal Erdin Hoca(ö.1989) Efendi’den 1953-1954 yıllarında Hâfızlığa başladı. Daha sonra İstanbul’a giderek  Anadolu-hisarı Kur’ân Kursu’nda Anadoluhisarı Fâtih Câmii İmam-Hatibi Kurrâ Hâfız Seyfettin Ersin(ö. 1966) Hocada Hâfızlığına devam etti. Kurrâ Hafız Seyfettin Ersin Hoca Efendi aynı zaman Mutedil okuyuşun temsilcisi Kurrâ Hâfız Hasan Akkuş(ö.) hoca ile Beşiktaşlı Kurâ Hâfız Hacı Mustafa Efendi’den okumuşlardır.

Kâmil Şahin, Anadoluhisarı Fâtih Câmii Kur’ân Kursu’nda hıfzına çalışırken, İstanbul Fatih’te Üçbaş Medresesi Kur’ân Kursu’da Hıfzına devam etti. Burada İstanbul Fatih Câmii Müezzininden de dini mûsiki dersleri aldı. Bir Taraftan da Fâtih Câmii’nde Ayakları Kesik Kurrâ Hâfız İsmail Efendi’den Kur’ân-ı Kerim talim okudu. Daha sonra tekrar Anadoluhisarı Kur’ân Kursu’na döndü ve burada 1955-1959 yılları arasında hâfızlığını tamamlayıp diploma aldı.

Hafızlığa çalışırken de, 1958 yılında İstanbul Anadoluhisarı Muhaşşı Sinan Câmii İmam-Hatipliğine tayin oldu. Askerlik görevini Genelkurmay’da İngilizce Tercüman Er olarak tamamladı. Askerlik görevi sırasında dışardan Ankara Tevfik İleri İmam-Hatip Lisesi derslerini verdi 1969 yılında mezun oldu.

Askerden sonra, İstanbul ve Ankara’da çeşitli câmilerde otuz sene imam-Hatiplik görevinde bulundu, Bu arada Trabzon Köprübaşı’dan Müderris Muhammed Efendi’nin(ö.1939) oğlu eski Trabzon Müftüsü ve Diyanet İşleri Başkanlığı Baş Rapörtörü Salih İmamoğlu (ö.1964) Hoca’dan Arapça Sarf Nahiv ilimlerini, Hadis İlminden “Mebâriku’l-Ezhâr ve Meşariku’l-Envâr” hadis kitabı ile Farsça Gramer ve Sâdî Şirâzî’nin “Gülistan” isimli eserini bu hocadan okudu. Salih Hoca Efendi aynı zamanda Prof. Dr. Bekir Topaloğlu hocamızın da hocasıdır.

İki üç sene İngiliz, Irak ve İran kültür merkezlerine devam etti.  Salih İmamoğlu Hocamızın (ö.1964 ) yılında vefatı üzerine oğlu Ankara Müftüsü ve Ankara İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ragıp İmamoğlu’dan “Fıkıh ilminden “Nuru’l-İzâh” ile “Tahtavî” ve  Tefsir ilminden “Medarik Tefsiri”ni okudu. Bu Hocamız aynı zaman, emekli Diyanet İuşmleri Başkanı Erzincanlı Lütfi Doğan Hocamızın da hocasıdır. Trabzonlu ve eski müftülerden ve Ankara Merkez Vâizi Ahmet Kıral Hoca Efendi’ den “Celaleyn Tefsirini” ve Feraiz ilminden “Ferâiz-i Sarıciyye”ye okudu.  Müftülük imtihanını kazandı ve müftülük yapmadı. Bestekar Tahir Karagöz’den iki sene Dini musiki dersleri aldı. “Uşşak ve Nikriz” makamından “Ezan-ı Muhammedî” okumayı ondan öğrendi. İstanbul Tavırı ile Kur’ân-ı Kerim okumayı, Meşhûr Hâfız Sâmi’nin yiğeni Hâfız Cevdet Soydanses’ten öğrendi. 1975 yılında İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’ne( İlâhiyat Fakültesi’ne) girdi ve 1980 yılında mezun oldu.

1989 yılında 30 sene görev yaptıktan sonra emekli oldu. Türkiye’de ve yurt dışında düzenlenen pek çok millî ve milletlerarası kongre, seminer, sempozyum ve şûrâ toplantılarına katılarak şimdiye kadar 103 tane tebliğ sundu. Tamamına yakını yayınlandı. Ankara-Ayaş Bazı sempozyumların da genel sekreterliğini yaptı. Genelkurmay-ATASE Tarih Seminerleri, III. Çevre Şûrası Toplantısı, X. Millî Mevlânâ Kongresi, İstanbul İktisat Fakültesi(Pendik) Kongresi, Türk Tıp Tarihi Kongreleri ile XIII. XV. ve XVII. Türk Tarih Kongrelerine katıldı.

Diyanet Üç Aylık İlmî Dergi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Dergisi, Vakıflar Haftası Dergisi, Kültür Bakanlığı’nın Millî Kültür Dergisi gibi çeşitli dergi, gazete, antoloji ve bildiri kitaplarında ilmî yazıları yayınlandı. Arapça, Farsça ile 12 çeşit Siyakat yazıları dahil hephsini okuyabilmektedir. Nümizmatik (Meskukat Paralar) ilmini de öğrenen Kâmil Şahin, Selçuklular Dönemi vakfiye, kitabe ve sikkeler üzerinde çalışmaktadır. Danişmendliler Tarihi(1071-1178M.) üzerinde çalış-maktadır. “Duacı” mahlası adı altında şiirler yazmaktadır. Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) üyesidir.

A. DİYANET İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ’NE YAZDIĞI MADDELERİ

 

1.“Halvânî” Karahanlılar dönemi Hanefî Fakihi, Mes’elede müctehidlerden, Serahsî’nin Hocası (ö.452/1060). c. 15, s. 383.

2.”Şeyh Edebâlî”(1206-1326) ilk Osmanlı kadısı ve mutasavvıf, Osmanlı Devletinin Kurucusu Osman Gâzi’nin kayınpederi, c.10. s. 393-394.

3.”Habib-iKaramânî”(ö.902/1496), İskilipli Şeyhulislâm Ebussud Efendi’nin Eniştesi, Halvetî Şeyhlerinden, c.16, s. 371-372.

4.“Bünyâmîn Ayâşî” XVI. yüzyıl Bayramî-Melâmî Şeyhi. c. 6. s. 491.

5.“Cafer Çelebi” Çorum İskilipli, Anadolu Kazaskeri ve Şeyhulislâm Sun’ullah Efendi’nin babası (ö.978/1570), c. 6, s. 547.

6. “Esad Muhlis Paşa“(ö.1780/1850). Ankara-Ayaşlı, Osmanlı Vâlisi, Şâir ve Hattat, c.11, s. 350

7. “Şemseddin Günaltay” Ord. Prof. Dr. Şemseddin Günaltay. (1883-1961), T.C. 14. Başbakanı ve C.H.P.’nin 1949-1950 yılları Başbakanı, Tarihçi, c.16, s. 286-288.

8.“Deniz Hamamı” Osmanlı Dönemi Kapalı Plajları, c. 9, s. 155.

9.“Ahmed Fevzi” (1839-1909), Çorum Müftüsü, Leblebici oğullarından, din âlimi. c. 2, s. 67-68.

10.“Ahmed Hamdi, Serbestzâde” (1864-1939),İskilipli, Müfessir, Âlim, Şâir, c. 2, s.72.

11.“Muhyiddin Muhammed, Şeyh Yavsî (ö.920/1514), İskilipli, Sultan II. Bayezid’ın Hünkâr Şeyhi ve Şeyhulislâm Ebussuud Efendi’nin babası, c. 39, s. 75-77.

12. “Abdurrahman Kâmil (Yetkin)”, Amasya Müftüsü, Atatürkün’ün dört  dafa ziyaret ettiği âlim. c. 43, s. 505.

 

B. DİYANET İSLÂM ANSİKLDPODİSİNDE ÇIKACAK MADDESİ

 

13. T.C. 9. Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel Bey Efendi’nin Hayatını yazmaktadır.

 

A. YAYINLANAN ESERLERİ

 

(1). Danişmendliler Döneminde Niksar, (1071-1178), Tıp Medreseleri ve Diğer Tarihî Eserler, Niksar Belediyesi, 1999.

(2). Şeyh Edebâlî(ö.726/1326), Bilecik Belediyesi,Yeni Çizgi Yayanları, Ankara 2008.

3. Emevîlerden Sultan I. Murad Dönemine Kadar Bilecik Tarihi, (M.661-1398 M.), Bilecik Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanmak Üzeredir.)

 

B.  HAZIRLANMAKTA OLAN ESERLERİ

 

(4). Bursa Medreseleri Defteri, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı adına hazırlanmaktadır. 13. Türk Tarih Kongresi’nde tanıtıcı yazısı yayınlanmıştır.

(5). İslâm-Türk Tıp Tarihi, Karluklu’lar ve Karahanlı’lardan–Osmanlılara kadar” vakfiye, kitabe ve sikkelere dayalı belgelerle (1-5) cilt olarak hazırlanmaktadır.

(6). Çorum Tarihi, 25 seneden beri (1-3) cilt olarak hazırlanmaktadır.

(7). Osmancık Tarihi, c.(1-2), hazırlanmaktadır.

(8). Arap Camii, Hicretin 97/715 Miladî yılında İstanbul Galata’da yapılan Câmii, Türk Tarih Kurumu adına hazırlanmaktadır.

(9). İstanbul Seferleri (28/648) Başlama Sebepleri ve İstanbul Fethine kadar. Hazırlanmıştır.

(10) Ayasofya Câmii, Yapılış Sebebi ve Dünya Tarihindeki Yeri, Önemi ve Peygamberimizin Dünyayı Şereflendirdikleri Gece Yıkılması Olayı.

 

C. ALDIĞI ÖDÜL VE TEŞEKKÜRLER

 

(1).Yedi senelik İmam-Hatip Lisesini (5) senede bitirdiği için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ödül aldı.

(2). 1978 Yılında Ankara’da Diyanet Görevlileri arasında yapılan bir Kompozisyon yarışmasında Ankara’da Birinci oldu ve yazısı Diyanet Gazetesi’ nde Yayınlandı.

(3). Diyanet İşleri Başkanlığı tarafın 1985 yılında yapılan Hutbe Yarış-masında yaklaşık 400 kişi içerisinden Türkiye Üçüncüsü oldu ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ödül aldı.

(4). Ankara Kocatepe Câmii’nin 1985 yılındaki Açılışında TRT. I. Kanal’da Yaptığı “Câmilerimizin İçinden“Konuşmasıyla, TRT. I. Kanal’dan Teşekkür aldı ve TRT.  I. Kanaldan üç defa yayınlandı.

 

(I.). VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DERGİSİ’NE YAZDIĞI MAKALELERİ

 

1. Kâmil Şahin, “ Ankara’da Mevlana Celaleddin-i Rûmî’nin kızı Melike Hatun Vakıfları”, Vakıflar Dergisi, (VD), Ankara 1991, Sayı. XXII. S. 77-82.

2. Kâmil Şahin, “Deniz Hamamları”, (Deniz Hamamları Nizamnamesi ” , VD. Ankara 1994,  S. 23. s. 243-254.

3. Kâmil Şahin” Konya Kadı Izzeddin Mâristan-ı Atik (Hastanesi) ve Sultan Alaaddin Keykubat Dâruşşifâsı” , VD. Ankara 2007, S. XXX. s. 101-116.

4. Kâmil Şahin, “Karahanlılar Dönemi Dâru’l-Merdâ Hastanesi, Vakfiyesi”, VD. Ankara 2008, Sayı. XXXI, s. 227-244.

 

(II.).VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAKIF HAFTASI DERGİSİ’NE YAZ-DIĞI MAKALELERİ

 

1. Kâmil ŞAHİN, “Saray Bosna Şehri Merkezindeki Medreseler”, 7-10 Aralık 1992, Ankara 1993, Sayı. X,  s. 263-272.

2. Kâmil Şahin, “XVIII. “Yüzyılın Birinci Yarısında Belgelerle Osmanlılarda Çocuk Düşürme Problemleri Üzerine Bazı Gözlemler”, Vakıf Doğumevi ve Eczâhane Açılması”,Vakıflar Haftası Kitabı, 5-6 Aralık 1994, Ankara, Sayı. XII,  s. 55-68.

 

(III.).VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAKIF VE KÜLTÜR DERGİSİ

 

(1). Kâmil ŞAHİN, “Anadolu Türklerinden Çevreci Devlet Adamı Danişmend Ahmed Gâzi”, Yıl. 1. c. 1, S. 3,  Plaka Matbaacılık Tic. Ankara 1998, s. 26-27.

 

(IV). TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI KONGRELERİNE SUNULAN BİLDİRİLER

 

(1). Kâmil ŞAHİN, “ Osmanlı Dönemi Bursa Medreseleri Defteri”, XIII. Türk Tarih Kurumu Kongresi, 4-8 Ekim 1999 Ankara, Kongreye Sunulan Bildiriler, c.III, Kısım 3, s. 1513-1518.

 

(2). Kâmil ŞAHİN, “Danişmendliler Tarihine Ait Yeni Kaynaklar”, XV. Türk Tarih Kongresi, Ankara: 11-15 Eylül 2006, Kongreye Sunulan Bildiriler, Selçuklu Devleti ve Beylikler Dönemi Tarihi, c.3, s. 625-632.

3. Kamil Şahin, XVII. Türk Tarih Kongresi, 15-17 Eylül 2014, Ankara, program, s. 17.

 

(V). ULUSLAR ARASI TIP TARİHİ KONGRELERİNE SUNULAN TEBLİĞLER

 

(1). Kâmil ŞAHİN, “Mısır Türk Tolunoğlu hastanesi Tabibleri ve Eserleri”,38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi,1-6 Eylül 2002, Türkiye İstanbul Swis Otel,  s. 241.

 

(2).  Prof. Dr. Münir Atalar, Tokat Osman Gâzi Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı, ”Kâmil ŞAHİN’in Tıp tarihi ile İlgili Çalışmaları”, 5. Uluslararası İslâm Tıp Tarihi Cemiyeti Kongresi, 25-28 Ekim 2010, Özet Kitabı, İstanbul Türkiye, s. 206.

 

(3). Kâmil ŞAHİN,”Mûsikî’nin Tarih Boyunca İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkisi” 10-13 Aralık 2012, Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi, İstanbul Çapa Tıp Fakültesi, Türkiye, s. 279.

DSC_1360 DSC_1364 DSC_1373 DSC_1402 DSC_1414 DSC_1419

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

*

code

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

BİLECİKSES